Nhảy tới nội dung

Sử dụng quyền lợi thành viên

Giới thiệu

"Gợi ý"

Để giúp bạn dễ hình dung, dưới đây là các bước bạn sẽ trải qua khi tham gia tài trợ dự án và sử dụng quyền lợi thành viên của mình. Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình sử dụng, có thể nhắn tin trực tiếp cho tác giả để được hỗ trợ.

Mô tả chi tiết

1. Chọn gói thành viên

Bạn lựa chọn một gói thành viên phù hợp với khả năng tài trợ và quyền lợi mong muốn tại trang Gói thành viên

2. Thanh toán

Sử dụng thẻ Visa/Master Card để thanh toán theo mức tài trợ bạn chọn như thông tin tại mục Hướng dẫn tài trợ

3. Tham gia nhóm Github theo lời mời

Sau khi quá trình thanh toán hoàn tất, bạn sẽ nhận được email tự động từ Github gửi lời mời tham gia tổ chức @vnstock-hq trên Github. Đây là cơ chế giúp phân quyền truy cập và quản lý thành viên tham gia dự án trên Github. Ngoài ra bạn có thể nhận được thêm email mời tham gia các gói mã nguồn khác nhau nằm trong khuôn khổ quyền lợi tài trợ. Nội dung email lời mời tham gia tổ chức tương tự như email dưới đây. Bạn cần chấp nhận lời mời trong vòng 7 ngày trước khi nó tự động hết hiệu lực.

Open Modal

4. Truy cập mã nguồn riêng tư

Mỗi một gói phần mềm trong phạm phi quyền lợi thành viên bạn chọn được tổ chức thành các repo (kho chứa mã nguồn) riêng biệt và bạn được cấp quyền truy cập để sử dụng. Kho chứa mã nguồn sẽ bao gồm nội dung hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm để bạn có thể nhanh chóng sử dụng.

5. Sử dụng

Để sử dụng gói phần mềm trong phạm vi quyền lợi thành viên, bạn sử dụng bộ cài đặt ứng dụng được cung cấp tại mục Hướng dẫn cài đặt phần mềm. Đây là cách cài đặt duy nhất được áp dụng cho tất cả các gói phần mềm thuộc dự án Vnstock Insider kể từ tháng 7/2024.