Nhảy tới nội dung

Trích dẫn dự án

Lưu ý

Khi bạn sử dụng gói phần mềm thuộc dự án vnstock cho nghiên cứu hay công bố thông tin của mình, bạn hãy tuân thủ các hướng dẫn về Trích dẫn (Cite) để tuân thủ nguyên tắc bản quyền và tôn trọng quyền tác giả. Việc này cũng đồng thời giúp bạn và tổ chức bảo vệ hình ảnh của chính mình khi minh bạch thông tin khi các sản phẩm trí tuệ mà mình không trực tiếp sáng tạo để tránh những hiểu lầm không đáng có.

Bạn có thể sử dụng các mẫu trích dẫn như dưới đây:

  • Trích dẫn nguồn dữ liệu
Dữ liệu được truy xuất từ Vnstock - gói phần mềm Python phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam. 
(thinh-vu @ Github, Copyright (c) 2022-2024).
  • Trích dẫn cho mã nguồn:
Mã nguồn được kế thừa từ Vnstock - gói phần mềm Python phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam. 
(thinh-vu @ Github, Copyright (c) 2022-2024).
Lưu ý

Đối với phiên bản Vnstock3, giấy phép sử dụng chỉ áp dụng cho mục đích sử dụng cá nhân, không thương mại hoá (non-commercial). Do đó nếu bạn có ý định sử dụng dự án cho tổ chức của mình với mục đích tạo ra nguồn doanh thu, vui lòng trao đổi thêm với tác giả để nhận được sự đồng ý về giấy phép sử dụng. Bạn có thể tham khảo thông tin giấy phép sử dụng để rõ hơn.