Nhảy tới nội dung

Tự động hoá với Vnstock

Vnstock cung cấp cho bạn bộ công cụ giúp "lắp ráp" các chương trình Python hoàn chỉnh và hiện thực hoá ý tưởng phân tích, giao dịch chứng khoán của bạn như đang chơi xếp hình LEGO. Giới hạn duy nhất là trí tưởng tượng của bạn.

Nguồn Dữ Liệu Tự Động

Nguồn Dữ Liệu Tự Động

Vnstock cung cấp nguồn dữ liệu tự động, giúp người dùng nhận cập nhật theo thời gian thực dễ dàng.

Mô Hình Hoá Ý Tưởng Của Bạn

Mô Hình Hoá Ý Tưởng Của Bạn

Nền tảng hỗ trợ lập trình, cho phép người dùng tự động hóa các phân tích phức tạp theo mô hình định sẵn.

Chủ Động Cảnh Báo

Chủ Động Cảnh Báo

Phân tích và cảnh báo chủ động theo thiết lập sẵn của bạn, không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội của thị trường, không cần canh bảng điện

Lên Lịch Tác Vụ

Lên Lịch Tác Vụ

Thực thi tác vụ từ đơn giản đến phức tạp bằng các tiến trình thiết lập sẵn, phân tích và giao dịch hiệu quả, thông minh hơn.