Nhảy tới nội dung

Tuỳ biến linh hoạt

Vnstock sử dụng Pandas DataFrame là định dạng dữ liệu trung gian, cho phép bạn kết nối với bất kỳ ứng dụng nào có hỗ trợ python, chuyển đổi dữ liệu sang bất kỳ định dạng nào bạn cần một cách linh hoạt và dễ dàng.

Thành Phần Tùy Biến

Thành Phần Tùy Biến

Vnstock cung cấp kiến trúc mô-đun, cho phép người dùng tùy chỉnh thành phần theo nhu cầu.

Tích Hợp Đa Dạng

Tích Hợp Đa Dạng

Nền tảng được tích hợp rộng rãi với các công cụ hiện có giúp đáp ứng nhu cầu cá nhân hoá đa dạng.

Mở Rộng Không Giới Hạn

Mở Rộng Không Giới Hạn

Sẵn sàng nâng cấp quy mô dự án đáp ứng nhu cầu của bạn với Python, dễ dàng để bắt đầu cùng thư viện mã nguồn đa dạng.

Cá Nhân Hoá

Cá Nhân Hoá

"Lắp ghép" các tính năng báo cáo và phân tích tuỳ ý từ nguồn dữ liệu và tính năng đa dạng của Vnstock