Nhảy tới nội dung

Nguồn cảm hứng Vnstock

Sứ mệnh

Nhà đầu tư nào cũng có thể tiếp cận dữ liệu đầu tư chất lượng, sử dụng công cụ tối ưu, với chi phí hợp lý. vnstock được viết bằng ngôn ngữ Python dựa trên nguyên tắc “Đơn giản, dùng tốt và có tính lâu dài”. Chúng tôi hướng đến thúc đẩy phát triển giải pháp công nghệ nguồn mở có lợi cho cộng đồng người dùng Việt Nam.

Tầm nhìn

Trở thành công cụ phân tích đầu tư chứng khoán hiện đại, được yêu thích hàng đầu VN vnstock muốn mang đến cơ hội tiếp cận đầu tư có hàm lượng công nghệ & tính tùy biến cao qua lập trình với Python đến mọi nhà đầu tư. Chúng tôi mong muốn xây dựng một cộng đồng đầu tư đổi mới và hiện đại để đạt được thành công bền vững trong thời kỳ thông tin thay đổi không ngừng với tốc độ chóng mặt.

Giá trị cốt lõi

Kim chỉ nam cho mọi hoạt động của dự án vnstock

Đáng tin cậy

Đáng tin cậy

Mã nguồn mở, minh bạch và an toàn để sử dụng.

Cộng đồng

Cộng đồng

Tạo ra môi trường hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau.

Dễ sử dụng

Dễ sử dụng

Thiết kế thân thiện với người dùng, dễ tiếp cận.

Nhanh chóng

Nhanh chóng

Đảm bảo hiệu suất cao và phản hồi nhanh.