Nhảy tới nội dung

Chính sách thành viên

Tài trợ hay mua giấy phép?

"Phân biệt Tài trợ và Mua giấy phép sản phẩm"

Chúng tôi muốn rõ ràng và minh bạch về sự khác biệt giữa Chương trình Tài trợ cho Dự án trên Github Sponsor và việc bán Giấy phép sản phẩm thương mại bạn thường gặp. Điều này giúp minh bạch hóa chương trình và tránh những hiểu lầm không đáng có trong quá trình triển khai dự án. Tuy bạn có thể bỏ ra cùng số tiền để sử dụng sản phẩm, những ràng buộc và tính chất của hoạt động tài trợ hay mua/bán có những điểm hoàn toàn khác biệt. Trong phạm vi dự án này, bạn tham gia là thành viên Vnstock Insider, ủng hộ phát triển phiên bản tương lai của Vnstock và các gói sản phẩm bạn sắp được sử dụng. Đổi lại, bạn nhận được những đặc quyền thành viên như thông tin công bố.

Giấy phép sử dụng sản phẩm

"Giấy phép"

Trong mọi trường hợp, tác giả có toàn quyền sở hữu sản phẩm được chia sẻ tới bạn. Là một thành viên của Vnstock Insiders Program, bạn được sử dụng gói phần mềm cho mục đích cá nhân nhưng không được phép chia sẻ, phân phối lại sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào. Hơn nữa, mức tài trợ rất linh hoạt và chỉ tương đương 1 ly cafe, do đó nếu ai đó xin chia sẻ hoặc bạn muốn giới thiệu thì bạn bè của bạn hoàn toàn có thể ủng hộ dự án thông qua tài trợ chính thức. Tôn trọng bản quyền tác giả là một hành động văn minh và đáng khích lệ.