Nhảy tới nội dung

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

Hiện tại, bạn có thể cài đặt các gói phần mềm dành riêng cho thành viên thông qua file cài đặt tiện lợi và đây là cách cài đặt chính thức được hướng dẫn. Chi tiết cách cài đặt trên từng nền tảng máy tính và dịch vụ.

I. Chuẩn bị file cài đặt

Trước tiên, chọn file cài đặt tương ứng với hệ điều hành/dịch vụ mà mình sử dụng từ thư mục oneclick_install để tải về.Nếu bạn sử dụng Google Colab, clone toàn bộ repo bằng lệnh để sử dụng là cách tiện lợi nhất vì Google Colab có sẵn phần mềm Git.

!git clone https://github.com/vnstock-hq/vnstock_insider_guide

(*) Lưu ý: Dấu ! trước câu lệnh cần phải có cho môi trường Colab hoặc Jupyter Notebook để chương trình hiểu lệnh này chạy với Terminal của hệ điều hành chứ không phải lệnh python.

II. Cài đặt cho từng nền tảng & dịch vụ

2.1. Windows

Sau khi tải file cài đặt định dạng .exe về máy, bạn nhấp đúp chuột để bắt đầu cài đặt.


Chi tiết hướng dẫn
  1. Nhấp đúp chuột vào file Vnstock_Installer.exe để mở cửa sổ cài đặt.

  2. Chọn Install để bắt đầu cài đặt

  1. Nhập số tương ứng lựa chọn cho môi trường Python bạn muốn sử dụng.

Khi máy của bạn chứa cùng lúc nhiều bản Python khác nhau, mỗi bản sẽ có các gói thư viện riêng biệt. Do đó cần chọn chính xác môi trường chứa bản Python bạn muốn làm việc.

  1. Nhập số tương ứng lựa chọn gói thư viện dành cho thành viên từ danh sách.

Nhập 1 và ấn Enter nếu bạn muốn cài đặt tất cả các gói hiện có và tài khoản của bạn có quyền truy cập các qói này qua Github.

Bạn chờ trong giây lát để chương trình hoàn tất cài đặt.

2.3. macOS

Sau khi tải file cài đặt về máy, mặc định được lưu trong thư mục Downloads.

Bạn cần mở ứng dụng Terminal trên máy tính Mac thông qua Launchpad hoặc sử dụng tổ hợp phím tắt Cmd + Space sau đó nhập Terminal để tìm kiếm, chọn và Enter. Tiếp tục quá trình cài đặt với các bước dưới đây.


Chi tiết hướng dẫn
  1. Mở thư mục Downloads là thư mục lưu file cài đặt mà bạn tải về từ trình duyệt web bằng câu lệnh:

cd Downloads

  1. Trao quyền thực thi cho file oneclick_python_vnstock3_macos.sh để hệ thống có thể hiểu đây là file cài đặt phần mềm

chmod +x oneclick_python_vnstock3_macos.sh

  1. Chạy file cài đặt

./oneclick_python_vnstock3_macos.sh

2.2. Google Colab / Linux

Mở link Notebook Colab mẫu tại đây và làm theo hướng dẫn như hình mô tả bên dưới:


Cài đặt với Colab