Nhảy tới nội dung

Hướng sử dụng dẫn nhanh

Gợi ý

Vnstock3 sẽ là phiên bản kế nhiệm và dần thay thế hoàn toàn các tính năng đã được giới thiệu trong các bản Vnstock trước đó. Trong thời gian chuyển đổi và làm quen với phiên bản phần mềm mới, trang tài liệu hướng dẫn của 2 phiên bản được duy trì song song. Vnstock3 sẽ sử dụng trang chủ vnstock3 làm trang tài liệu trong khi phiên bản kỷ niệm v2 sẽ sử dụng docs.vnstock.site như cũ.

Vnstock3

Để trải nghiệm các tính năng tuyệt vời của Vnstock3, bạn có thể mở Notebook Demo dưới đây để xem chi tiết và thử nghiệm các hàm được cung cấp sẵn. Bạn cũng có thể khám phá thêm những tính năng ẩn có trong mã nguồn nhưng chưa được cung cấp tài liệu hướng dẫn chi tiết. Dù bạn chọn cách nào, Vnstock tin bạn sẽ tìm được điều mình hứng thú.


Bạn cần mở Vnstock3 từ Terminal hoặc Jupyter Notebook và nạp thư viện lần đầu cài đặt để chấp nhận điều khoản & điều kiện sử dụng trước khi tiếp tục.

from vnstock3 import Vnstock

Thông báo hiện ra, bạn chỉ cần ấn phím Enter để đồng ý. Lời nhắc này chỉ hỏi 1 lần duy nhất khi bạn cài đặt trên thiết bị lần đầu tiên.

Để bỏ qua lời nhắc và tự động chấp nhận điều khoản, bạn có thể chèn đoạn code sau vào đầu dự án của mình khi thực thi.

import os
if "ACCEPT_TC" not in os.environ:
os.environ["ACCEPT_TC"] = "tôi đồng ý"

Chúc các bạn thành công và có nhiều trải nghiệm thú vị với Vnstock3!

Phiên bản kỷ niệm

Để tiếp tục tra cứu tài liệu sử dụng phiên bản Vnstock trước 0.3.0 (từ nay sẽ đuược gọi là legacy), bạn có thể truy cập link tại đây.