Nhảy tới nội dung

Môi trường sử dụng Vnstock

Gợi ý

Vnstock3 hoạt động tốt với bất kỳ môi trường Python nào bạn có, dù trên dịch vụ đám mây hay máy tính cục bộ, dù là Terminal hay các ứng dụng dashboard hiện đại cho phân tích dữ liệu. Vnstock được thiết kế để hoạt động mượt mà với tất cả thiết bị, mọi hệ điều hành, mọi cấu hình bạn có.

Dịch vụ đám mây

Có nhiều lựa chọn để chạy Vnstock với Python trên dịch vụ đám mây, bạn có thể chọn một trong các dịch vụ được khuyến nghị dưới đây để có trải nghiệm tốt nhất.

Máy tính cá nhân

Bạn có nhiều lựa chọn để sử dụng Vnstock trên máy tính của mình, dưới đây là danh sách ứng dụng theo thứ tự ưu tiên và khuyên dùng bởi Vnstock.

Thiết bị di động

Bạn có thể sử dụng Python trên thiết bị di động bất kỳ có trình duyệt web và phân tích dữ liệu chứng khoán với Vnstock. Dịch vụ khuyên dùng đơn giản và tốt nhất chính là Google Colab. Thử ngay?