Nhảy tới nội dung

Ứng dụng Python Vnstock App trên Web


Vnstock Web App là gì?

Vnstock Web App là ứng dụng web được viết bằng ngôn ngữ Python, sử dụng nền tảng Streamlit và hoạt động trên Huggingface Spaces- một gói phần mềm mã nguồn mở cho khoa học dữ liệu và học máy.

Web app này được chạy trên nền tảng Huggingface.co là các dịch vụ có sẵn và hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, bạn cũng có thể chạy web app viết bằng streamlit trên máy tính cá nhân với localhost hoặc lưu trữ (hosted) trên máy chủ để chạy. Thiết lập một web app với streamlit là cách dễ dàng nhất để có thể tạo ra một ứng dụng với Python. Nếu bạn có nền tảng Python tốt thì chỉ cần học cách sử dụng Streamlit trong một buổi là có thể hiểu và sử dụng thành thạo.

Tại sao có Vnstock Web App?​

Lý do rất đơn giản, chúng tôi muốn tất cả người dùng quan tâm tới vnstock đều có thể trải nghiệm Vnstock ngay lập tức. Web App cũng là một ví dụ sinh động giúp bạn hình dung tính ứng dụng và khả năng tích hợp linh hoạt của vnstock như thế nào. Vnstock không chỉ sử dụng để tải dữ liệu, bạn có thể xây dựng bất kỳ ứng dụng chứng khoán nào mà trí tưởng tượng của bạn có thể nghĩ ra.